Healing, welke meerwaarde brengt dit met zich mee?

Als mensen worden we tijdens ons leven op verschillende momenten vaak geconfronteerd met zaken die op het eerste zicht helemaal niet verklaarbaar blijken te zijn. Voor verschillende zaken geldt dan ook dat ze niet echt over een tastbaar karakter beschikken. Dit gezegd hebbende geldt ook voor deze zaken wel degelijk dat ze een belangrijke meerwaarde voor je leven kunnen betekenen. Neem nu bijvoorbeeld een zogenaamde healing. Zou je hier graag meer over te weten willen komen? Dan zal de informatie die je hier aantreft je daar zeker bij helpen! 

Wat kan je verwachten van een healing? 

We kunnen een healing eigenlijk verrassend eenvoudig verklaren. Het betreft hier namelijk als het ware een overdracht van zogenaamde universele lichtenergie. Voor deze vorm van energie geldt dat ze er bekend om staat de bron te zijn van alle intelligentie. Voor de zogenaamde healer geldt dat hij of zij zorgt voor een kanalisering van deze lichtfrequentie naar de persoon die ze ontvangt. Op deze manier komt een healing tot stand. 

Voor alle personen die er bestaan geldt dat ze beschikken over zowel een fysiek lichaam als over een energetisch lichaam. Voor deze laatste geldt dat ze beter bekend staat als onze aura. Wanneer het goed gaat in alle verschillende aspecten van ons leven ontstaat er een gevoel van gelukkig zijn. Over het algemeen is er sprake van een energie die in balans is waarna onze aura trilt op een hoge frequentie. Stagneert de energieflow echter op een zeker moment? Dan worden we ziek of hebben we pijn of breekt er iets.

Healing kan op verschillende manieren plaatsvinden

De term ‘healing’ is de Engelse vertaling van het woord ‘heling’. Voor een dergelijke heling geldt dat ze niet zomaar op één, maar wel op verschillende manieren plaats kan vinden. Zo spreekt het voor zich dat een chirurg je lichaam kan helen door er letterlijk in te gaan snijden. Dit gezegd hebbende is het zo dat er ook andere vormen van heling ontstaan. Voor psychologen geldt bijvoorbeeld dat ze niet werken aan een fysieke, maar wel aan een mentale oplossing. Is er sprake van een echte healing? Dan wordt er doorgaans voor gezorgd dat zowel je ziel als je lichaam, gedachten en emoties terug met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Op deze manier ontstaat uiteraard meteen een belangrijke meerwaarde voor je leven. 

Wat is het effect hier precies van in de praktijk?

Maar wat is het effect van een healing dan precies in de praktijk? In ieder geval kan er vastgesteld worden dat er hier nog steeds heel wat belangrijke misverstanden over bestaan. Voor heel wat mensen geldt immers dat ze van mening zijn dat een dergelijke heling zorgt voor een letterlijke genezing… maar dat is helemaal niet correct. Het is dan ook niet zo dat op deze manier (altijd) een ziekte kan worden weggenomen en de klachten die worden ervaren voor 100% kunnen komen te verdwijnen. Ondanks het feit dat dit in de praktijk wel degelijk tot de mogelijkheden behoort is dit niet de hoofdreden om een heling te ondergaan. Het belangrijkste doel is dan ook om ervoor te zorgen dat je terug in contact komt met jezelf.

Lees hier meer over engelen.